Tilskud til Aniheater varmelampe, igennem Energispareaftalen dec. 2016.

Som udgangspunkt ydes der tilskud til alle investeringer som medfører en energibesparelse hos slutbrugeren.

I forbindelse med Aniheater varmelampen er der dog nogle begrænsninger. Eftersom at det er en manual kontakt der udløser energibesparelsen, betegnes dette som energiledelse/styring, og dette er der ikke energitilskud til.

Men eftersom der fortages en investering af kunden for at kunne have denne kontakt, kan der opnås tilskud. Der skal dog ganges en faktor 0,5 på energibesparelsen, og det er denne der ydes tilskud til.

Anvendes Aniheater med timer (automatisk regulering af lampen) ydes der tilskud til den fulde energibesparelse.

Ved begge løsninger skal før og efter forbruget dokumenteres. Ved den først løsning, skal dette dokumenteres vha. før og efter målinger.

P.T. kan Dansk Energirådgivning (DE) lave aftaler med 35 øre/kWh brutto til kunden.

For at være berettige til energitilskud, skal aftalekæden være på plads inden kunden bestiller.

Det er 2 kontrakter som kunden skal underskrive:

En mellem kunden og Dansk Energirådgivning

En mellem kunden og energiselskabet som skal købe energibesparelsen.

Dansk Energirådgivning arbejder med udgangspunkt i konceptet ”no cure no pay” hvilket vil sige, at der kun beregnes honorar såfremt projektet gennemføres.

Dansk Energirådgivning’s honorar er en øresats/kWh besparelse som kan dokumenteres.