Fødeboks + Beslag

Nærmiljøet er essentielt for pattegrises overlevelse de første levedøgn.

Mange undersøgelser viser, at lav kropstemperatur 1-2 timer efter fødslen, udgør en væsentlig risiko for pattegrisenes overlevelse pga.  kropsnedkøling og mindre råmælksindtag. Pattegrise med kropstemperaturer ved 34 grader bruger 50 % mere energi, end grise ved 38 grader. Pattegrise dør af kulde, samt med den øget kuldstørrelse og lavere fødselsvægt der ses intakt med avlsfremgangen, er der et behov for et godt nærmiljø i pattegrisehulen, men ikke mindst bag ved soen. Det kan forbedres via fødeboxen eller benyttelse af Aniheater bag ved soen.

Produkt detaljer

  • Vægt: 5 kg